جامعة ديجلي ستودي دي ترينتو

تصفح برامج جامعة ديجلي ستودي دي ترينتو 2021-2022

جامعة حكومية جامعة ديجلي ستودي دي ترينتو

Fondata nel 1962، l'Università di Trento ha puntato sulla costruzione di alleanze e completearietà con istituzioni e Organizzazioni italiane e straniere. Nel 1982 la Libera Università di Trento venne trasformata in università statale ، con uno statuto che garantiva contenze di autogoverno.

إبق على إتصال

Mina7 apps

كلمات دلالية في علاقة مع جامعة ديجلي ستودي دي ترينتو