fr

FoUU Halland

Découvrir les programmes FoUU Halland 2023-2024

Université étatique FoUU Halland

FoUU Halland, forskning, utveckling och utbildning, har ett regionalt uppdrag att stödja, främja och förbättra forskning, utveckling och utbildning i Region Halland. Uppdraget omfattar alla förvaltningar.

Autres organisations


RESTEZ CONNECTÉS !

Mina7 apps

Mots clés liés à fouu halland